Wulkanizacja działa przez tworzenie połączeń poprzecznych między elemencikami łańcucha polimeru

Wulkanizacja jest chemicznym procesem, wymyślonym poprzez Charlesa Goodyeara, zastosowanym do utwardzania gumy. Wulkanizacja tradycyjnie dotyczyła obróbki kauczuku naturalnego siarką a także bywa to najczęściej używany wzór, jednak definicja to zostało też okalającym utwardzanie innych surowców.
Wulkanizacja pracuje poprzez wytwarzanie poprzecznych połączeń między fragmentami łańcucha polimeru, co owocuje powiększoną sztywnością oraz trwałością, oraz odmiennymi przemianami mechanicznych właściwości i elektrycznych tworzywa. Stanowczo najpopularniejsze metody wulkanizacji uzależnione są od siarki. Sama w sobie siarka jest wolnym czynnikiem wulkanizacyjnym oraz nie wulkanizuje syntetycznych. Przyspieszoną wulkanizację organizuje się przy użytkowaniu różnych związków, które przerabiają kinetykę sieciowania . Serwis wulkanizacji to miejsce, które upaja się ogromną renomą w dzisiejszych czasach.

Pakiet utwardzania jest dostosowany umyślnie do nawierzchni oraz zastosowania. Reaktywne miejsca – obszaryutwardzania – są allilowymi atomami H. Te wiązania C-H są sąsiadami z podwójnymi wiązaniami C-C. Podczas trwania wulkanizacji niektóre z tych wiązań węgiel-wodór są zastępowane łańcuchami atomów siarki, które scalają się z punktem utwardzania innego łańcucha polimeru. Te mosty mieszczą od jednego do paru atomów. Liczba atomów siarki w sieciowaniu wnikliwie oddziaływa na właściwości fizyczne końcowego produktu gumowego. Marketing opon używanych jest osiągalna w każdym mieście.

Autor: wulkanizacja białystok