Płyty stropowe opierane są na dolnych stopkach stalowych dwuteowników

Aktualnie na rynku jest masa różnorodnych materiałów budowlanych, przez które prace budowlane prowadzone są szybko i sprawnie. Wśród wielu z nich ogromną popularnością a także wszechobecnym zastosowaniem cieszą się stropowe płyty wps.

Płyty te stanowią gatunek stropów gęstożebrowych, w których nośnymi żebrami są najczęściej dwuteowe belki stalowe, jednak wypełnienie stanowią stworzone z betonu strop wps. Te płyty to prefabrykowany element z betonu wykonany|są prefabrykowanym elementem z betonu wykonanym na podstawie lekkich kruszyw ze stalowym zbrojeniem.

Wykorzystanie tych materiałów budowlanych jest wszechstronne. W głównej mierze te płyty są przeznaczone do tworzenia stropów belkowo-płytowych, w których służą jako części który wypełniają międzystalowe belki stropowe.

Dużo inwestorów używa ich podczas remontów oraz modernizowania różnorodnych pomieszczeń, w których często zastępują obecny tam strop drewniany.

Tego rodzaju płyty stropowe opierane są na stopkach dolnych dwuetowników stalowych. Po ułożeniu tego produktu na półkach dolnych belek, część pomiędzy dwuteownikami wypełniona jest materiałem o małej wadze, zwykle w postaci ciepłochronnego keramzytu, na który to wylewana jest następnie betonowa warstwa.

W czasie wykonywania stropów z tego typu płyt należy przestrzegać paru ważnych reguł:

– rozmieszczenie i numery belek stalowych stropu powinny być niezwłocznie zgodne z planem

– odległości pomiędzy osiami stalowych belek, w zależności od numeru belek i rodzajów WPS, muszą być zawsze właściwe z regułami,

– płyty należy układać ściśle obok siebie

– po rozmieszczeniu płyt styki znajdujące się pomiędzy skrajnymi żebrami podłużnymi płyty należy wypełniać betonem, jednak styki pomiędzy płytami a środkami belek, trochę rzadszą zaprawą cementową

– belki stropu należy zawsze obetonować tak, żeby usztywnić strop