Komendant Główny Policji powinien wyznaczyć terminy rekrutacji.

Możemy zaobserwować, iż z roku na rok stale powiększająca się ilość ludzi stara zakwalifikować się do jednostki policji. Nie wszyscy kandydaci mają jednak świadomość, jakie warunki muszą spełniać, by pracować w policji. Jak naprawdę odbywa się proces rekrutacji do pracy w policji?

 

Niektórzy nie wiedzą, iż Komendant Główny Policji co najmniej raz w ciągu roku powinien wyznaczyć termin rekrutacji, i określić dokładnie minimalną ilość osób, jakie zamierza się przyjąć do służby. Jakie dokumenty będą wymagane? Kandydat powinien nade wszystko napisać i dostarczyć podanie o przyjęcie do służby w policji. Niezbędny jest także starannie uzupełniony kwestionariusz kandydata. Nie możemy też pominąć wypełnienia świadectw służby czy pracy. Jakie wykształcenie do policji ma znacznie większą wagę niż nam się wydaje. Osoba, która nie odda wyżej wspomnianego dokumentu nie może ubiegać się o przyjęcie do policji. Bardzo ważne jest też dostarczenie wojskowej książeczki w przypadku, gdy pretendent do służby byłby objęty wojskową ewidencją. Jak duże znaczenie ma ocena wymienionych dokumentów? Jeśli dany kandydat zaniesie już dokumenty do policji, określona komórka organizacyjna która zajmuje się sprawą doboru kandydatów do służby w policji przyzna temu kandydatowi zarówno nr. identyfikacyjny, jak również oceni w kwestii zgodności z wymaganiami, które są zawarte w ogłoszeniu.

 

Koniecznie powinno się również zaznaczyć, że zgodność danych , które zostały umieszczone w kwestionariuszu będzie podlegała kontroli we wszelkich dostępnych przez policję kartotekach, rejestrach czy ewidencjach. Poza tym warto mieć świadomość, iż podanie poprzez danego kandydata niepełnych danych może doprowadzić do wydłużenia całego postępowania kwalifikacyjnego. Z kolei zatajenie prawdziwych informacji, lub wpisanie nieprawidłowych informacji w kwestionariuszu jest pretekstem do odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Etapy przeprowadzane w placówkach policyjnych Należy wiedzieć, iż w komórce zajmującej się sprawami doboru kandydatów konkretny kandydat do służby uzyska szczegółowe informacje o terminie, w którym będą przeprowadzane następne etapy powiązane z kwalifikacją. Należy do nich koniecznie wliczyć test sprawności fizycznej do policji, rekrutacja-do-policji.pl. W dodatku musimy posiadać świadomość, iż każdy kandydat powinien bezwarunkowo stawić się w jednej z 5-ciu policyjnych szkół (Legionowo, Piła, Szczytno czy Słupsk). Potem ewentualny kandydat tego samego dnia poddany będzie 2 etapom kwalifikacji do policji. Należy być świadomym, że test sprawności będzie polegał na ukończeniu przez kandydata toru przeszkód w podanym uprzednio czasie. Potem wszelkie wyniki kandydata przeliczone zostaną na opracowany system punktowy. Ponadto wspomniany wcześniej test sprawności fizycznej jest zaliczany, kiedy kandydat uzyska określony czas potrzebny do zaliczenia, który to wynosi 1 minutę 41 sekund.