Jednostki pracujące na terenie Norwegii, muszą koniecznie rozliczyć się z urzędem podatkowym ze własnych zysków.

System podatkowy w Norwegii obejmuje podatki bezpośrednie jak i pośrednie. Bezpośrednie uiszczane są przez wszystkie osoby fizyczne, ale i przedsiębiorstwa. Podatki na terenie Norwegii, jak w przeważającej większości krajów są niestety obowiązkowe, a polega to na powiadomieniu skarbówki o uzyskanym przez nas dochodzie, majątku i różnego typu odpisach. Władze zajmujące się podatkami posiadają jednak obowiązek udzielić wam wszystkich wskazówek i pomocy w wypełnianiu podań a oprócz tego zeznań podatkowych. W każdej sytuacji także możemy żądać wglądu w wszelkiego typu dokumenty które dotyczą naszego naszego rozliczenia. To roczne rozliczenia zawierają wszelkie informacje. Skarbówka rozpatrzy możliwie jak najszybciej sprawę i zdecyduje, co będzie fundamentem naszego rozliczenia podatkowego.

Osoby zatrudnione na terytorium Norwegii, muszą obowiązkowo każdego roku rozliczać się z urzędem ze własnych dochodów. Czas na złożenie rozliczenia właściciele spółek mają do końca maja, jednakże osoby prywatne zatrudnione u zupełnie innego pracodawcy – do końca kwietnia. Wysłanie zeznania rocznego, które uwzględnia należne ulgi do skarbówki w ustalonym terminie, niesie korzyści finansowe. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, co wiąże się z różnymi obowiązkami, w tym także z obowiązkiem prowadzenia księgowości w Norwegii.

Przedsiębiorca powinien orientować się w bieżących przepisach a także ustawach, które regulują prowadzenie działalności – księgowość w Norwegii możemy jak najbardziej prowadzić samodzielnie bądź powierzyć to profesjonalnej osobie. Dla businessmanów powinny być dobrze znane obowiązujące wszystkie terminy i pilnie przestrzegane stawki. Podstawowa wiedza jest niezbędna, bez względu na to, czy działalność gospodarcza prowadzona jest samodzielnie, czy rachunkowość jest wewnątrz przedsiębiorstwa, czy też może zlecamy to profesjonalistom.

Więcej: Rozliczenie Roczne w Nowregii